Information & tips

Eldningsinstruktioner

 

 

Torktid

 

Kakelugnen skall torka minst två månader med spjället helt utdraget och öppna eldstadsluckor, beroende på omständigheter såsom temperatur och luftfuktighet. Det är av yttersta vikt att en kakelugn får torka innan man börjar elda. Är den inte torr går den isär vid eldning.

 

Ineldning av en nysatt kakelugn

 

När kakelugnen besiktats av behörig sotare kan du börja elda in den.

 

Ineldningen skall ske med små vedinlägg under 1 vecka.

 

Ca. 1⁄4 av eldstadsutrymmet fylls med ved.

 

Veden placeras korsvis liggande, använd alltid torr fint kluven ved.

 

Drag ut rökgasspjället fullt, tänd på veden, stäng innerluckorna och öppna dragventiler på innerluckorna

 

När brasan tagit sig ordentligt skall rökgasspjället skjutas igen ca halvvägs, så mycket att brasan brinner lungt och utan att det ryker in. Kontrollera så att det inte osar med näsan nära ugnen över luckorna.

 

När brasan är helt utbrunnen och endast glöd återstår, rör om med eldgaffeln och stäng sedan spjället helt när du inte ser några blå flammor längre (kontrollera att os ej uppstår). Stäng även draghål och ytterluckor.

 

Glödens värme ackumuleras nu i kakelugnen.

 

Kakelugnens fogar kan expandera något vid eldning vilket är normalt.

 

 

Efter ineldning

 

En kakelugn eldas inte som en öppenspis med öppna luckor och kontinuerliga vedinkast. Eldar man med öppna luckor blir syretillförseln för stor och ugnen riskerar att bli för het. Detsamma gäller om du eldar för mycket.

 

Två brasor om dagen, morgon och kväll är huvudregeln. Det räcker normalt för att hålla ugnen varm dygnet runt.

 

Varje brasa består av så mycket ved att ca 3/4 av eldstaden är fylld. När denna brasa brunnit ut kan man göra ett till lite mindre vedinlägg.

 

Elda som beskrivet ovan.

 

Gör du ett till vedinlägg, öppna då spjället helt igen tills brasan åter brinner ordentligt. Skjut till det igen så att elden åter brinner lungt utan att det osar.

 

Töm askan 1 gång i veckan vid daglig eldning.

 

Omfogning av ugnen kan utföras vid behov med en blandning av krita och vatten, eventuellt med tillsats av t.ex mjölk.

Copyright © All Rights Reserved