om kakelugnsmakerskan

Jag har ett förflutet inom design och formgivning, är sedan dess utbildad i byggnadsvård vid Träakademien i Kramfors och har lärt mig kakelugnsättning hos kakelugnsmakare Peder Nyström, Västerbottens Kakelugnsmakeri.

Min hemmabas är Nordingrå, Höga Kusten, Västernorrland.

 

En kakelugn är en praktfull pjäs som utstrålar både skönhet, värme och hemtrevnad. Det fantastiska med kakelugnar för mig är de vackra formerna som återspeglar historiens skiftande moden och att de samtidigt är så effektiva som värmekällor. Det invändiga systemet av rökkanaler, som utvecklades i mitten av 1700-talet, gör att eldens och glödens värme ackumuleras i ugnens tegelmassa som sedan långsamt avger den ut i rummet.

 

Att vårda och ta vara på de kakelugnar som finns och föra hantverket vidare, ser jag som mitt bidrag till förvaltandet av det gemensamma kulturarvet.

 

Att riva, sätta upp eller sätta om en kakelugn är ett tungt arbete som samtidigt kräver nogrannhet och precision. En kakelugn som dömts ut av sotaren märker jag upp och river varsamt varefter jag sätter om den med lerbruk och tegel på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt. Finns inte redan en kakelugn på plats gör jag, efter besiktning och eventuella åtgärder av fundamentet, en nyuppsättning av en kakelugn införskaffad genom mig eller på annat vis.

 

Jag murar även rörspisar, ugnar som invändigt fungerar på samma sätt som kakelugnar men som istället för den yttre kakelkonstruktionen är murade helt i tegel med putsat ytskikt.

 

Väl mött!

 

Malin Baumann

Copyright © All Rights Reserved